Sofaprat med konsernsjefen

Et nytt mediekonsern for Agder fra 1. januar 2020. Tre regionale mediehus og seks lokale mediehus. Hvordan vil dette påvirke de ansattes arbeidshverdag og journalistikken som tilbys leserne? Til Hustri kommer Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch for å fortelle om konsernets visjoner for region Sør.

Medienes kildebruk

  • Journalister bestemmer seg for vinklingen på forhånd og leter bare etter noen som kan bekrefte den oppfatningen de allerede har.
  • Journalister legger kildenes ord i munnen, gjør sine egne spørsmål om til svar, og skriver om sitater slik det passer dem.
  • Maktforholdene forskyver seg. De mektige kildene gjemmer seg bak kommunikasjonsrådgivere og forlanger skriftlige spørsmål og svarer på epost, mens de uerfarne kildene ikke engang blir fortalt at de kan be om sitatsjekk.

 Dette er bare noen av de påstandene Presseforbundets kildeutvalg undersøker og drøfter. Utvalget ble oppnevnt som en følge av VGs sak om Trond Giskes dans på Bar Vulkan. VG ble felt for sju brudd på god presseskikk. 

5. november legger Kildeutvalget fram sin rapport med forslag til hvordan forholdet mellom kildene og journalistene kan bedres. 

Utvalgets leder, Sven Egil Omdal, kommer til Hustri for å presentere funnene. Deretter tar vi debatten om medienes omgang med kildene.