Hustri 2021 utsettes til 2022

Dessverre setter korona-viruset en stopper for ny konferanse i 2021. Styret i NJ Agder har derfor besluttet at neste konferanse avholdes høsten 2022.

Under kan du se video fra alle debattene fra det store mediehøydepunkt på Sørlandet i 2019, samt utdelingen av Sørlandets pressepriser.